บันทึกประจำวัน

posted on 04 Dec 2007 18:56 by ogungun in diary

ฉันไม่รู้หรอกนะว่าการตัดสินใจลาออกจากงานครั้งนี้ผิดหรือถูกรู้เพียงแต่ฉันแอปปี้ที่ทำอย่างนี้ไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้า

จะเป็นอย่างไรแต่ฉันเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำทางพาฉันไปหาสิ่งที่ดีกว่า

ฉันพร้อมจะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร  ฉันหวังว่าฉันจะหาตัวเองพบชะที่

ยังมีเรื่องมากมายให้เรียนรู้  

 

Comment

Comment:

Tweet