บันทึกประจำวัน

posted on 15 Dec 2006 04:17 by ogungun in diary
ทำไมบริษัทนี้แต่คนหน้าไหว้หลังหลอกทั้งงั้นนะ ฉันไม่ไหวแล้วนะเครียดจนไม่หลับไม่นอน หรือเพราะฉันบ้านนอกเกินไปเลยเป็นแบบนี้ เหลืออีกอาทิตย์เดียวทนไว้ เด๊ยวก็ออกแล้ว
edit @ 2006/12/27 13:32:31

Comment

Comment:

Tweet