บันทึกประจำวันหยุด

posted on 18 Nov 2006 11:28 by ogungun in diary

ในที่สุดก็ได้หยุดหลังจากอึดอัดมานาน

วันนี้ตั้งใจจะไปตัดผม

ไปหาหนังสือมาอ่าน

ขอให้เป็นวันที่ดีและมีความสุข


edit @ 2006/12/27 13:32:49

Comment

Comment:

Tweet